“SAP er ikke kun for de store”

Om Betech

Betech er i dag en af markedets førende leverandører af produkter baseret på gummi og andre polymere materialer som for eksempel tætninger og pakninger, slanger og profiler, formstøbte dele, bælge, vibrationsdæmpere og andre tekniske komponenter.

Betech opstår i 2015 som en sammenlægning af de to danske søsterselskaber Codan Tech og Betech Seals. Med 80 ansatte på egne fabrikker i Danmark, produktionskapacitet via søsterselskabet Codan Tech i Kina samt et omfattende netværk af producenter over hele verden betjener Betech kunder i Skandinavien, Europa og Asien.

Betech har kørt SAP i en længere årrække og ved sammenlægningen af de danske selskaber blev SAP løsningen udvidet til at kunne rumme søsterselskabet Codan Tech.

Udfordringen

”Vi valgte oprindeligt SAP til Betech fordi løsningen som standard matchede vores behov. Da vi efterfølgende overtog ledelsen af Codan Tech, havde de behov for et nyt ERP System. Vi planlagde samtidigt en sammenlægning af nogle af back-office funktionerne på tværs af de to selskaber og derfor var det oplagt at udnytte den eksisterende SAP-platform med de velfungerende forretningsgange vi allerede havde i Betech”, fortæller CFO – HR & IT-chef Karina Frederiksen.

 

Se video om 2BM Manufacturing: Minimér risiko med sikker og effektiv implementering

Løsningen 

”Den oprindelige målsætning med vores implementering af SAP var, at vi skulle kunne levere, producere og tage imod varer. Vi har anvendt de nødvendige SAP-moduler hertil, så vi sikrede os en fornuftig start. Efterfølgende er der løbende kommet mere funktionalitet i brug. Denne funktionalitet bliver aktiveret uden yderligere softwarekøb, da den er en del af SAP-pakken. Vi har således kunnet tage mere og mere i brug af standard SAP-løsningen og har stadig masser af muligheder for at udvide løsningen i takt med virksomhedens udvikling og vækst”, fortæller Karina Frederiksen.

”Mange tror at SAP er til de store, men vi har som mindre virksomhed også attraktive fordele af løsningen. Vi kan udvikle forretningen inden for rammerne af de moduler der findes som standard – det er en af de store forcer ved SAP. Så selvom Betech Seals og Codan Tech var vidt forskellige virksomheder, kan de i dag rummes i den samme SAP-løsning”, siger Karina Frederiksen.

”Implementeringen af SAP i forbindelse med sammenlægningen

af selskaberne tog blot 3 måneder – og vi gik live til tiden” 

”Med SAP-løsningen har vi haft et relativt lavt forbrug af eksterne konsulentydelser og er på en række områder reelt selvkørende. Vi kører SAP standard – ingen specialløsning – og gør en dyd ud af dette. Det betyder fx lettere og billigere opgraderinger. Så selvom nogle områder kan være lidt tungere at køre ind i standard, så er det det hele værd.

2BM er også med omkring driften af SAP-server delen, hvor vi har tilkoblet en teknisk konsulent, der kan gå på systemet og hjælpe til at vores SAP-systemer kører optimalt. Her har vi en virkelig god hjælp, der altid er tilgængelig, og det meste løses på distancen. Vi har et meget stabilt miljø, som vi er glade for og godt tilfredse med driften af”, siger CFO – HR & IT-chef Karina Frederiksen.

Resultatet

”I implementeringsfasen tog superbrugere fra Betech stamdata ud af det gamle Codan Tech system, og klargjorde disse til overførsel til SAP. SAP blev gjort startklar og sideløbende blev vi hjulpet med sparring på problemstillinger og justeringer. Den løbende projektledelse med ugentlige statusmøder på styring og flow over et 3 måneders implementeringsforløb var med til at sikre, at vi kom sikkert i luften med løsningen.

I weekenden op til idriftsættelsen, blev alle data indlæst i SAP, så vi var kørende om mandagen. I dag har vi nu samlede tilbagemeldinger fra 75-80 daglige brugere. Til forskel fra før, så kører det meget bedre, og vi har ikke tabt terræn. I forhold til målsætningen, som vi havde sat os for implementeringsforløbet, så har det hele klart levet op til disse mål.

Vi har været meget positive over processen – men det har naturligvis været en stor mundfuld. Det er et stort system med nye procedurer og regler der skulle læres – og gamle rutiner, der skulle ændres. Vi har haft en fin-tuningsproces og Betech superbrugere varetog selv uddannelse og træning af de nye brugere fra Codan Tech.

Som økonomichef Betech, har det været en klar fordel at få ensrettet selskaberne på samme platform og en fælles referenceramme. Det er et fleksibelt system, let at finde rundt i – og mine arbejdsgang er blevet væsentligt nemmere. Jeg arbejder ikke længere i flere systemer – alt er samlet i et system. Effektiviteten er øget væsentligt, og vi kan se hvor langt ordrerne strækker sig, lave optimering af logistik-flow, indkøb og håndteringen af løn m.m. Vi er således meget tilfredse med både SAP og 2BM, og ser frem mod nye projekter”, afslutter Karina Frederiksen.

 

Hvorfor 2BM?

”Vi skal kunne noget internt, men vi bruger 2BM som konsulenter til de løbende justeringer af standardsystemet i Betech. Fx når forretningsprocesserne skal tilpasses eller når nye skal implementeres. 2BM er gode til at komme med optimeringsforlag, der kan gøre tingene bedre og smartere, så vi bliver mere produktive. 2BM vender altid hurtigt tilbage på vores support henvendelser, og de er gode til at tilvejebringe den rette kompetence, og kan altid finde en ekspert på emnet frem”.

Karina Frederiksen

CEO, Betech A/S

Download

Understøtter dit ERP-system din forretning?

Skal vi sammen gennemgå, hvordan et ERP-system bedst understøtter din forretning? Ring til os på 35 55 55 75 eller send os en besked nedenfor:

35 55 55 75