Manglende mobilisering = mindre produktivitet der ellers kunne styrke bundlinjen

Produktivitet og konkurrenceevne er alpha omega, når vi i Danmark skal gøre os gældende på det globale marked. Vi skal effektivisere vores ressourcer og arbejdsgange for at sikre, at vi får mest muligt ud af vores ansatte. Her er mobilisering en meget vigtig, men også overset brik.

I 2BM har vi gennemført en national undersøgelse omkring, hvor langt de danske virksomheder er i dag med hensyn til at gøre forretningen ”mobil”. Med udgangspunkt i besvarelserne fra disse kunder, som repræsenterede seks forskellige industrier, fandt vi frem til en række interessante indsigter.

Hvis man kigger på, hvordan billedet ser ud pt., så siger 57 % af vores respondenter, at de på nuværende tidspunkt giver deres kunder adgang til de vigtigste systemer via mobilen. Interessant er det dog, at kun 23 % af de samme virksomheder siger, at deres medarbejdere har adgang til de vigtigste systemer. Virksomheder har altså større fokus på at servicere deres kunder med mobiladgang, end de har med deres egne medarbejdere.

Det er i sig selv måske ikke så mærkeligt, men for os, der arbejder med mobilisering til hverdag, ses dette manglende fokus på medarbejderne som tabt potentiale. Mobilisering af de interne systemer betyder nemlig mere effektive og tilfredse medarbejdere, optimeret arbejdsgange og langt stærkere bundlinje. Samtidig er business casen på mobillisering af interne forretningssystemer ofte langt mere profitabel, ikke mindst på grund af muligheden for, at gøre brugen af den nye mobile løsning obligatorisk hos sine ansatte.

Heldigvis viser vores undersøgelse dog også, at virksomhederne godt selv er klar over potentialet, for 73 % siger, at de sagtens kan se fordelene ved at mobilisere ét eller flere forretnings systemer, men desværre er der rigtig mange (59 %), der siger, de har udfordringer med at omsætte disse ambitioner til virkelighed. At næsten to tredjedele har svært ved at få deres mobiliserings projekter effektueret er bemærkelsesværdigt højt, og derfor prioriterede vi også resten af vores analyse på at dykke ned i denne udfordring.

It-afdelingen ses som flaskehals for mobiliseringen i større virksomheder

Èn af de mere overraskende findings – og som også ligger til grund for, at mange mobiliserings projekter ikke bliver ført ud i livet – var, at halvdelen siger, at deres it-afdeling ikke kan levere løsninger med den hastighed, som forretningen har behov for. Når vi samtidig ser i besvarelserne, at 72 % siger, at de mobiliserings projekter, der eksisterer i deres virksomhed i dag, er blevet drevet af forskellige dele af forretningen (og dermed altså uden om it), så er det meget tydeligt, at it-afdelingen bliver anset som en flaskehals.

Med it-afdelingen ude af loopet er der således åbnet op for en masse andre udfordringer ift. at sikre, at de løsninger, der bliver implementeret, lever op til de strategiske, IT arkitektoniske og sikkerhedsmæssige krav, som organisationen har til disse apps. Det sikkerhedsmæssige kommer jeg ind på om lidt, men mht. det strategiske, så viser vores undersøgelse også, at det kun er meget få af de apps, der bliver udviklet i virksomhederne i dag, der faktisk er en del af en klar strategisk plan (under 25%). Dvs. at udviklingsprojekterne for disse apps bliver drevet af gode (måske spontane) ideer og ildsjæle, men set ud fra min erfaring betyder det også, at apps’ne dermed ikke bliver fuldt gennemtænkt og forankret i virksomhedens overordnede strategi. Det betyder bl.a. at app’en ikke bliver optimeret til at indeholde alt det, den burde, så den kan tilgodese og optimere flere dele af forretningen. Derfor er det vigtigt, at it-afdelingen og forretningen samarbejder, så alle prioriteter bliver hørt, og mobiliseringen sker på linje med forretningens mål, den overordnede strategi og vigtigst af alt, at der er styr på sikkerheden.

’Sikkerhed’ er (unødvendigt) gjort til stopklods

I vores undersøgelse angiver 40 %, at bekymringer om sikkerheden er den største barriere for at føre mobiliserings planerne ud i livet. Og jeg skal da være ærlig at sige, at med den ad hoc-tilgang, der er til mobile projekter, er der grund til bekymring om, hvorvidt der er styr på sikkerheden. Men ved at sikre god forankring hos ledelsen og et godt samarbejde med IT, så vil sikkerheds bekymringer hurtigt kunne elimineres.

Min klare anbefaling er, at man først og fremmest skelner mellem forretnings kritiske og ikke-forretnings kritiske data. Det gælder om at mobilisere de områder der vil give størst forretningsmæssig værdi og det behøver bestemt ikke at være områder med forretnings kritisk data. Eksempelvis er en arbejds ordre for en vedligeholdelses tekniker ikke nødvendigt forretnings kritisk data, men man opnår stor forretningsmæssig værdi ved at bruge en mobil tablet ved udførelses og afrapportering på vedligeholdelses opgaver. I sidste ende behøver sikkerhed ikke være en stopklods for innovationen – løsningerne til at sikre data, forretningkristisk eller ej, findes allerede især i form af løsninger fra IBM.

En lang række af de udfordringer som vores kunder oplever i forbindelse med mobile projekter, kan løses ved hjælp af eksisterende teknologi som ikke først skal udvikles af din virksomhed. Jeg anbefaler derfor, at man tager et kig på IBM’s MobileFirstplatform, da den indeholder løsninger til selv de mest komplekse mobile problemstillinger, som mange virksomheder står overfor i dag. Ifølge Gartner og Forrester er det den førende platform til udvikling af mobile løsninger i Enterprise virksomheder.

Martin Pock

Martin Pock

Head of Enterprise Mobility

35 55 55 75