Mobil lagerstyring

Om Ørsted

Ørsted er en af de førende energikoncerner i Europa. Deres forretning er baseret på anskaffelse, produktion, distribution og handel med energi og beslægtede produkter i Europa.

 I dag bliver 85% af Ørsteds varme og strøm produceret af fossile brændstoffer – hovedsageligt kul. Over de næste 30 år stiler Ørsted efter at reducere sin CO2-udledning pr. produceret kWh til 15% af de nuværende værdier. Inden for de næste ti år stiler de efter at halvere CO2-udledningen pr. produceret kWh.

 Ørsted har hovedkvarter i Danmark, har cirka 6.000 ansatte og en omsætning på 55 milliarder kroner i 2010.

 

Udfordringen

For virksomheder er effektive forretningsprocesser nøglen til at opnå større udbytte af ressourcerne og derved klare sig bedre end konkurrenterne. Med effektive og rationelle processer kan medarbejderne også bruge tiden på interessante og udfordrende opgaver, så de ikke kører træt i bureaukrati.

For timelønnede medarbejdere er mobile løsninger en god måde at minimere overflødige arbejdstrin, papirforbrug og sikre en bedre kvalitet på de indsamlede data. Ørsted ville derfor gerne bruge mobil lagerstyring på offshore-basen i Esbjerg. Basen servicerer offshore-boreplatforme og har derfor en særlig proces vedrørende pakning af gods i containere samt afsendelse af containerne til boreplatformene. Løsningen skulle integreres med SAP MM og passe til den proces, som bruges på offshore-basen i Esbjerg. Standardiserede softwareløsninger er hurtige at tage i brug, de koster ofte mindre end specialudviklede løsninger og har løbende opdateringscykler – de passer dog sjældent helt til forretningsprocessen.

 

Løsningen

Med SAP’s standardiserede mobile lagerstyringsløsning fik Ørsted uden videre en masse funktionalitet. Med mobile scannere kan medarbejderne hurtigt spore materialer, lave kvitteringer og udlevere og overføre gods. Lagerstyringen er opbygget ved hjælp af SAP’s Agentry-struktur, som sikrer, at standardløsningen let kan udvides og tilpasses. Efter en kort implementeringsperiode på tre måneder var de nødvendige tilpasninger og ændringer implementeret. Ørsted bruger nu en standardløsning, som passer perfekt til deres proces.

 

Hurtigere udlevering af gods

f

Perfekt tilpasset til forretningsproces

i

Eliminering af overflødige arbejdstrin og papir

Hvorfor 2BM?

Mik Risom Pedersen, leder, Integration & Sikkerhed:

v

“De seneste år har 2BM været vores foretrukne partner på mobility, og derfor lå det ligefor at bruge dem til at implementere og tilpasse SAP Inventory Manager. Deres konsulenter er professionelle og meget vidende om mobil SAP-teknologi. Vi er meget glade for den løsning, de leverede, som virkelig har reduceret arbejdsbyrden for medarbejderne på vores offshore-base.”

Share This