Det digitale spring skal være så nemt som muligt

Virksomheders digitale rejse må ikke kun handle om destinationen, som for mange er et intelligent og cloud-baseret ERP-system. Rejsen i sig selv skal mere i centrum, så virksomheders digitale transition sker så nemt som muligt med mere fokus på forretning end teknologi, mener SAP-huset 2BM.

Men når vi nu taler så meget om den digitale rejse og er blevet meget klogere på, hvilken digital fremtid vi skal stræbe efter, må vi ikke glemme processen, der skal føre os derhen. Coronakrisen har gjort os bevidste om, hvordan digitalisering forbedrer vores muligheder for at drive forretning, og de fleste vil også nikke til, at krisen har accelereret digitaliseringen i mange brancher.

Den digitale rejse bør ikke kun handle om destinationen, men også om rejsen i sig selv, mener Janus Sørensen, Head of Business Development i 2BM, der er et af landets største SAP-huse.

I mål på den anden side

”Derfor ser vi i disse år lidt af et paradigmeskifte inden for ERP-systemer, hvor fokus flytter sig fra kun at handle om funktionalitet og teknologi til også at lægge vægt på kunderelationen og implementeringsmetoden. I dag ved alle, at vi skal udnytte de nye muligheder for AI, datadrevne beslutninger, bedre brugergrænseflade, bedre rapporteringer og insight to action, så vi kan handle rettidigt på baggrund af data og reel viden. Alligevel er det for mange virksomheder en tung, kompliceret og ofte langvarig proces at komme i mål ovre på den anden side. Det afgørende spørgsmål i dag er ikke, hvordan vi skal drive vores virksomheder digitalt i fremtiden, men hvordan vi i praksis udfører selve den digitale transition,” siger Janus Sørensen.

Hør mere: RISE with SAP by 2BM

ERP skal være billigere og nemmere

Han peger på aktuelle analyser, der viser, at det nu er en udbredt holdning blandt virksomhedsledere, at ERP-systemer skal være billigere at drifte, og at flere opgaver bør ligge hos leverandørerne frem for hos kunderne.

Nem overgang til ERP i cloud

For at lette virksomheders spring ind i den digitale fremtid, har SAP lanceret konceptet RISE with SAP, som i praksis er digital transition as a service, der migrerer virksomheders SAP-løsning til cloud.

”Det er en ny transitionsvej, hvor virksomheder kan gå fra sit nuværende system til fremtidens system i skyen på kun seks uger. SAP stiller forskellige værktøjer til rådighed, så man undervejs kan standardisere sine processer og implementere best practice. Det skal være nemt og kortvarigt at komme over i den nye digitale verden, og det udgør et paradigmeskifte for sådanne projekter. Det er en bevægelse fra et fastlåst system til en ny, fleksibel løsning, hvor SAP som leverandør og vi som servicepartner skal levere flere af de ydelser, som kunderne i dag udfører selv i deres on premise-miljø,” siger Janus Sørensen.

På den baggrund tror han også, at de nye SAP-løsninger vil appellere mere til nye segmenter blandt små og mellemstore virksomheder, fordi løsningerne er mere standardiserede og er blevet meget nemmere at implementere.

Mere fokus på forretning

Janus Sørensen forventer, at overgangen til nye cloud-baserede, intelligente ERP-systemer vil stille nogle andre krav til de ERP-konsulenter, der skal hjælpe virksomhederne med at udnytte mulighederne i digitaliseringen bedst muligt.

”Konsulentens dialog med kunden vil fremover handle meget mere om forretning end om teknologi. Vi ERP-folk skal blive endnu bedre til at forstå kundens forretningsprocesser og se, hvor SAP kan gøre størst nytte. Jeg tror, at det vil handle mere om styrken i systemets standardprocesser og best practice. I 2BM har vi allerede en del konsulenter, der er mere forretningsorienterede og dagligt yder rådgivning, der strækker sig ud over de tekniske aspekter af SAP. For måske består den bedste løsning ikke i at tilpasse SAP til virksomhedens rutiner, men at arbejde anderledes med sin logistik.”

Janus Sørensen

Janus Sørensen

Head of Business Development, 2BM

“Det er en ny transitionsvej, hvor virksomheden ideelt set kan gå fra sit nuværende system til fremtidens system i skyen på kun seks uger. SAP stiller forskellige tools til rådighed, så man undervejs i processen kan standardisere sine processer og implementere best practice.”

Hør mere om

RISE with SAP by 2BM 

Scan QR-koden for mere info

Vil du vide mere om RISE with SAP?

Kontakt os i dag! Giv os et kald på  35 55 55 75 eller send os en besked

35 55 55 75