Hvordan hænger COVID-19, moms og S/4HANA sammen?

Bliv klar til at håndtere midlertidig tysk momsnedsættelse fra 1. juli 2020

Hvis nogen skulle være i tvivl, så lad os starte med at slå fast, at den Corona-krise vi står midt i, ikke kun er en sundhedskrise. Den er også gået hen og blevet en økonomisk krise. Krisen kan dog på ingen måder sammenlignes med den krise vi så tilbage i 2008. Tilbage i 2008 var der langt fra de samme økonomiske muskler til at skyde hjælpepakker ud til virksomhederne, som vi ser det i hele Europa i disse dage.

Krisen tilbage i 2008 trak store overskrifter, og det var et af de helt store værktøjer fra regeringen, da man valgte at udskyde moms og betalingerne af A-skat. I Corona-krisen er det på ingen måder et af de helt store værktøjer, men nærmere en selvfølge at de forskellige lande benytter dette værktøj.

Vi ser nu de første lande sænke deres momssatser for at sætte gang i forbruget og økonomien. Den tyske regering har meldt ud, at de fra 1. juli til 31. december 2020 sænker deres normale moms fra 19% til 16% og den reducerede sats fra 7% til 5%. I modsætning til en udskydelse af momsbetalingerne, som vi har set det i rigtig mange lande over den seneste tid, har momsnedsættelserne betydning for momsopsætningen i SAP. Alle virksomheder, der afregner moms i Tyskland, vil have behov for at ændre deres momsopsætning.

For virksomheder, der benytter SAP i den gamle ECC, betyder det, at man ikke har lang tid til at få ændret sin momsopsætning. Man kan ikke blot ændre på momssatserne, men er nødsaget til at foretage en række forskellige opsætninger som bla. indebærer følgende aktiviteter:

  • Nye momskoder for samtlige relevante tyske koder
  • Vedligehold af artkonti, hvor momsindikator er vedligeholdt
  • Indarbejdelse af de nye momskoder i momsrapporteringen for Tyskland
  • Skabeloner og interfaces skal vedligeholdes med de nye momskoder
  • Sikre at indkøbsordrer og kontrakter er opdateret med de korrekte momskoder
  • Scannings- eller fakturaindlæsninger skal tilpasses

Som det kan ses af ovenstående, er det ikke en hurtig proces, og det kræver både IT- og forretningsinvolvering og skal være klar allerede om 3 uger. Det vil helt sikkert ikke være sidste gang, at vi ser behovet for hurtige implementeringer, som en konsekvens af beslutninger på regeringsniveauer,der kræver en længere proces i ECC.

Er det blevet nemmere at foretage disse ændringer for de virksomheder, der allerede har været igennem deres S/4HANA rejse?

En af grundtankerne bag S/4HANA er at simplificere datamodellerne, som de fleste efterhånden har set på en lang række præsentationer fra SAP og andre. Denne simplificering gør også, at S/4HANA bliver mere smidigt og agilt at arbejde i, og i forbindelse med den tyske momsnedsættelse ser vi et af de rigtig oplagte eksempler på dette. I S/4HANA Cloud har vi fået muligheden for at dato styre momssatserne. Det betyder, at I allerede nu kan ændre jeres opsætning, så den er klar til den tyske momsændring pr. 1. juli (2020) og i samme ombæring automatisk ændre det tilbage pr. 31. december 2020. Hvor virksomheder med ECC vil have behov for at gå den lange vej igen den 31. december 2020 for at ændre opsætningen tilbage igen, vil denne opgave kunne løses agilt og smidigt i S/4HANA.

I 2BM er vi klar til at hjælpe jeres virksomhed hurtigt og sikkert igennem ændringerne til den tyske moms både i ECC og i S/4HANA.

Læs mere om, hvordan din virksomhed skal håndtere COVID-19 refusion i SAP

For yderligere information, kontakt:

Torben Kjær Bachmann

Team Manager, ERP Finance

Vil du høre mere om S/4HANA? Kontakt os

35 55 55 75